صنایع معادن و سیمان

صنایع معادن و سیمان

شرکت فرآیند انرژی اطلس، با بیش از 15 سال سابقه اجرایی و  با در اختيار داشتن تجهيزات و با بهره گیری از دانش فني و مهندسي در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعت معادن و سیمان شامل موارد ذیل اقدام می نماید:

  •   انواع Oil Cooler های مربوط به تجهیزات کوره های دوار و ماشین آلات صنعتی و تاسیسات  وانواع مخازن 

شرکت فرآیند انرژی اطلس، با بیش از 15 سال سابقه اجرایی و  با در اختيار داشتن تجهيزات و با بهره گیری از دانش فني و مهندسي در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات صنعت معادن و سیمان خدمات گسترده ای ارائه می دهد.