اخبار و مقالات

الگوريتم طراحى سريع و بررسي شاخص هاي كاركرد فناورى جديد مبدل هاى حرارتي با لوله هاي پيچشى درصنايع نفت

الگوريتم طراحى سريع و بررسي شاخص هاي كاركرد فناورى جديد مبدل هاى حرارتي با لوله هاي پيچشى درصنايع نفت

با اينكه مبدل هاى پوسته و لوله معمولى سابقه طولانى و موفقى در صنعت داشته اند، ولى اين تجهيزات داراى مشكلات و محدوديت هاى عملياتي هستند. پايين بودن ميزان ضريب انتقال حرارت در سمت پوسته...
ادامه مطلب
بررسى عملكرد نانو ذرات اكسيد آهن به عنوان كاتاليست فرايند فيشر- تروپش در رآكتور بستر ثابت

بررسى عملكرد نانو ذرات اكسيد آهن به عنوان كاتاليست فرايند فيشر- تروپش در رآكتور بستر ثابت

در اين پژوهش، نانو ذرات اكسيد آهن به عنوان كاتاليست سنتز فيشر- تروپش در رآكتور بستر ثابت مورد ارزيابى قرار گرفت.
ادامه مطلب

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/atlasepc/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 428. in /home/atlasepc/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 Stack trace: #0 /home/atlasepc/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/atlasepc/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(136): yii\web\Response->send() #2 /home/atlasepc/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(276): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /home/atlasepc/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 366