شرکت گازهای صنعتی مهستان

پروژه شرکت گازهای صنعتی مهستان

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
refrigeration separator7bar/10bar/17bar5

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    شرکت گازهای صنعتی مهستان

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت