فروکتوز ناب

پروژه فروکتوز ناب

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
Mixer With Complete Agitator15M^3/4Bar1

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    پالایشگاه ذرت فروکتوز ناب

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت