مانا انرژی

پروژه مانا انرژی

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
راکتور2M^3/7Bar1

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    مانا انرژی

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت