شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

پروژه شرکت کشت و صنعت امیرکبیر

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
تیوب باندلOil Cooler2

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    شرکت کشت و صنعت امیر کبیر

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت