شرکت سیمان آرتا اردبیل

پروژه شرکت سیمان آرتا اردبیل

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
مبدل حرارتیShell And Tube For HSMS Channel2

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    شرکت سیمان آرتا اردبیل

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت