پتروشیمی فن آوران

پروژه پتروشیمی فن آوران

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
ایرکولر4

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    پتروشیمی فن آوران

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت