شرکت پالایش نفت سپاهان

پروژه شرکت پالایش نفت سپاهان

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
Suction Heater 800kwWith Longitudinal Fin6

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    شرکت پالایش نفت سپاهان

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت