نیروگاه برق رامین اهواز

پروژه نیروگاه برق رامین اهواز

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
رسوب زدایی و تعویض تیوب های پلاگ شدهکندانسور واحد 1 و31

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    مدیریت تولید برق رامین اهواز

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت