پتروشیمی رازی

پروژه پتروشیمی رازی

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
ساخت گرمکن های 1504-1503pre-heater2
ساخت تست رینگC.S TEST Ring1

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    پتروشیمی رازی

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت