پتروشیمی کارون

پروژه پتروشیمی کارون

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
Aniline striper c22821Vessel SS 3041
مبدل حرارتی shell & tubeFIX Tube E-331041
ساخت و نصب تانک T-27691Vessel SS 3041
ساخت باندل راکتور R-12101U-TYPE EXCHANGER8
طراحی و ساخت مبدل E-41611SHEL AND TUBE EXCHANGER1
مخزن T-22801 SUMP TANK20m^3 Double jacket1

مشخصات پروژه

  • کارفرما

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت