هولدینگ معماران تجارت آفتاب

پروژه هولدینگ معماران تجارت آفتاب

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
ایرکولر پروژه توسعه 33

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    شرکت معماران تجارت آفتاب

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت