کشتی سازی هرمز

پروژه کشتی سازی هرمز

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
ترمیم وساخت VLCC AND LNGجدید6000 Nm63/min3

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    هوایار

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت