پالایش گاز ایلام

پروژه پالایش گاز ایلام

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
air coolerتیوب باندل کولر هوایی2

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    پالایش گاز ایلام

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت