پالایشگاه نفت تهران

پروژه پالایشگاه نفت تهران

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
مخازن هوای فشرده پوسته فیلتر مبدل حرارتی10m^3-26 m^3 40 m^36

مشخصات پروژه

  • کارفرما

  • دسته بندی

    صنایع ذوب

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت