پالایشگاه نفت لاوان

پروژه پالایشگاه نفت لاوان

تجهیزات نصب شده


نام تجهیزشرحتعداد
ایرکولر1

مشخصات پروژه

  • کارفرما

    پالایشگاه نفت لاوان

  • دسته بندی

    صنایع شیمیایی

  • تاریخ شروع

  • تاریخ خاتمه

  • ارزش پروژه

  • محل سایت