علمی

الگوريتم طراحى سريع و بررسي شاخص هاي كاركرد فناورى جديد مبدل هاى حرارتي با لوله هاي پيچشى درصنايع نفت

الگوريتم طراحى سريع و بررسي شاخص هاي كاركرد فناورى جديد مبدل هاى حرارتي با لوله هاي پيچشى درصنايع نفت

با اينكه مبدل هاى پوسته و لوله معمولى سابقه طولانى و موفقى در صنعت داشته اند، ولى اين تجهيزات داراى مشكلات و محدوديت هاى عملياتي هستند. پايين بودن ميزان ضريب انتقال حرارت در سمت پوسته...
ادامه مطلب